Liczby dokładnie określają
naszą pozycję na rynku

Nieustannie rosnąca wydajność produkcyjna i coraz szersza oferta produktów, a także zwiększająca się sprzedaż to wynik stałego inwestowania w nowe rozwiązania. Dla Sirmax rozwój to możliwość opierania się na liczbach, które pozwalają firmie wdrażać innowacyjne strategie i przekształcać je w konkretne działania.

Naszym celem jest doskonałość

Szeroko zakrojone badania i prace rozwojowe skupiają się na produktach i ich zastosowaniach. Dzięki 58 liniom produkcyjnym zdolnym w samym tylko 2020 roku wytworzyć 230 000 ton mieszanek jesteśmy w stanie sprostać wymogom naszych klientów, oferując im rozwiązania dostosowane do modelu biznesowego opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Wspieramy rozwój

Każdego dnia w trzynastu zakładach rozmieszczonych na siedmiu kontynentach do pracy stawia się siedmiuset naszych pracowników. Jesteśmy głęboko oddani wszystkim naszym pracownikom i interesariuszom.