Promowanie globalności poprzez
wsparcie na poziomie lokalnym

Sirmax posiada trzynaście zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w najważniejszych makroregionach świata. Każdy z tych zakładów jest zintegrowany z lokalnymi społecznościami i pozostaje w zgodzie z lokalnymi standardami ekonomicznymi i zawodowymi, jednocześnie promując wymianę kulturową. 

 

Wszystkie zakłady są zaprojektowane i wyposażone w podobny sposób, z zachowaniem tych samych norm jakościowych i stopnia zaawansowania technologicznego. Zintegrowane zasoby produkcyjne i laboratoria tworzą globalną sieć gwarantującą elastyczność i najwyższą jakość produkcji.

 

Przyjęta przez Sirmax strategia wielu krajów wielu produktów umożliwiła tej pochodzącej z Padwy firmie ekspansję we Włoszech, Polsce, USA, Brazylii i Indiach.