Hipoteza, eksperyment, dane.
Osiągamy założone cele dzięki stosowaniu przejrzystych metod badawczych.

Każdy z naszych ośrodków badawczo-rozwojowych zajmuje się jednym z 5 rodzajów produktów – poliolefinami, mieszankami technicznymi, elastomerami termoplastycznymi, mieszankami cyrkularnymi oraz biopolimerami.

 

Wszystkie wyposażone są we wszelkie narzędzia niezbędne do prowadzenia wszechstronnych badań i analiz nad właściwościami tworzyw sztucznych.

 

W naszych laboratoriach testowych możemy przeprowadzić dowolne badania opisane w normach międzynarodowych (ISO, ASTM, VDA, UL, IEC, SAE) oraz standardach klienta. Jesteśmy w stanie testować granulaty, ustandaryzowane pręty testowe, a w szczególnych przypadkach również gotowe uformowane części i folie.

 

Poniższa tabela zawiera wykaz badań właściwości mechanicznych, termicznych i fizycznych wykonywanych w naszych laboratoriach.  

 

Przyrząd

Norma

 

 

Parametr/analiza

Analizator szybkości płynięcia

ASTM D 1238

ISO 1133

-

Szybkość płynięcia i przepływ objętościowy

Reometr

ASTM D 3835

ASTM D 5099

ISO 11443

Właściwości reologiczne, charakterystyki przepływu, krzywe pVT

Lepkościomierz

ISO 307

ISO 1628

-

Lepkość roztworów poliamidów

Gęstościomierz

ASTM D 792

ASTM D 1505

ISO 1183

Gęstość

Aquatrac

ISO 15512

-

-

Zawartość wody

Folia Thermoscale

ISO 62

ASTM D 570

-

Absorpcja wody

Piec muflowy

ASTM D 5630

ISO 3451

ISO 1172

Oznaczanie popiołu (zawartości wypełniaczy)

Mikrometr

ASTM 294-4

-

-

Skurcz przetwórczy

Dynamiczny analizator mechaniczny

ASTM D 696

ISO 11359

-

Moduły Tg, CLTE, E' i E''

Dynamometr

ASTM D 790

ISO 178

-

Moduł sprężystości przy zginaniu i wytrzymałość

 

ASTM D 638

ISO 527

-

Własności mechaniczne przy rozciąganiu

 

ASTM D 2990

-

-

Pełzanie

Wieża zrzutowa

ASTM D 3763

ISO 6603

-

Przebicie przy uderzeniu, naprężenia wieloosiowe

Wahadło

ASTM D 256

ISO 180

-

Próba udarności Izoda

 

ISO 179

-

-

Próba udarności Charpy'ego

Maszyna zmęczeniowa

ASTM D 671

-

-

Zmęczenie przy zginaniu

 

ASTM D 2990

-

-

Pełzanie

Twardościomierz

ISO 868

ISO 2039

-

Twardość polimerów

 

ASTM 2240

ISO 48

-

Twardość gumy

Vicat-HDT

ASTM 1525

ISO 306

-

Wyznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicat

 

ASTM D 648

ISO 75

-

Wyznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem

Skaningowy kalorymetr różnicowy

ASTM D 3418

ASTM E 794

ISO 11357-3

Temperatura topnienia, krystalizacja i zeszklenie

 

ASTM D 3895

ISO 11357-3

-

Czas/temperatura indukcji utleniania

 

ASTM E 1269

-

-

Pojemność cieplna

Analizator termograwimetryczny

ASTM E 1131

-

-

Analiza składu metodą termograwimetryczną

 

ASTM D 5630

ISO 3451

 

Oznaczanie popiołu (zawartości wypełniaczy)

Piec

ISO 2578

ISO 4577

 

Utlenianie termiczne

Aparat termowizyjny

IEC 60112

-

 

Współczynnik CTI

Urządzenie do badania metodą rozżarzonego drutu

IEC 60695-11

-

 

Badanie palności metodą rozżarzonego drutu, wyznaczanie temperatury zapłonu

Dygestorium UL do badania palności

ASTM D 635

UL 94

IEC 60695-11

Palenie pionowe i poziome

Urządzenie do badania LOI

ASM D 2863

-

-

Indeks tlenowy

Palnik igłowy

IEC 60695-11

IEC 60335-1

-

Palność

Analizator przewodności cieplnej

ASTM D 5930

-

-

Przewodność cieplna

Multimetr

ASTM D 4496

ISO 3915

-

Rezystancja i przewodność elektryczna

Megaomomierz

ISO 3915

DIN EN 100015/1

-

Rezystancja i przewodność elektryczna

Spektrometr

ASTM D 2244

ASTM D 6290

-

Pomiar koloru

 

ASTM D 1003

-

-

Pomiar zamglenia

Spektrofotometr

ASTM E 2194

ASTM E 2539

-

Wielokątowy pomiar koloru