Grupa globalna, 850 pracowników na 4 kontynentach

Nasze cechy wyróżniające

Praca w Sirmax oznacza pracę dla firmy, które stawia na rozwój zawodowy i indywidualny, dając szansę na zwiększenie umiejętności we wszystkich obszarach pracy.

Bycie w Sirmax oznacza bycie częścią rodziny, w której każdego dnia powstają nowe projekty. Wraz z naszymi pracownikami rozpoczęliśmy podróż: podróż w kierunku zrównoważonego rozwoju i przynależności do społeczności, która rozwija się i inwestuje w przyszłość. W zarządzaniu zasobami ludzkimi kierujemy się zasadami określonymi w Kodeksie Etycznym: uczciwością i ochroną jednostki, sprawiedliwością w relacjach zawodowych i niedyskryminacją. W szczególności dążymy do utrzymania pogodnego, stymulującego środowiska pracy, które szanuje potrzeby wszystkich, a także do promowania polityki rozwoju osobistego i zawodowego, aby zapewnić rozwój kariery oparty na umiejętnościach, profesjonalizmie i zasługach.

Szkolenie

 

W Sirmax dbamy o rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników, dlatego szkolenia stanowią fundament naszej kultury korporacyjnej. Działania mają na celu rozwój umiejętności technicznych, przekrojowych i menedżerskich, przechodząc od kursów katalogowych do  kursów dostosowanych do konkretnych potrzeb. Będziesz miał możliwość uczestniczenia w szkoleniach stacjonarnych i internetowych, które będą kluczem do Twojego osobistego sukcesu, a w konsekwencji do sukcesu całej firmy. Międzynarodowe i inspirujące środowisko będzie ramą dla ciągłego rozwoju kluczowych kompetencji, które będą wspierać Cię w obliczu wyzwań jutra.

Onboarding

 

Sirmax chce, aby praca w jego 13 zakładach, zlokalizowanych na całym świecie, była łatwiejsza i prostsza, a dbałość i zarządzanie ludźmi to kluczowe aspekty. On-boarding to szkolenie i projekt skierowane dla wszystkich nowych pracowników. Otrzymują oni informacje o historii, strukturze firmy, produktach, korzyściach i usługach. Wprowadzenie jest kontynuowane przez mentora, który zapoznaje pracownika z  działaniami firmy, jej produkami  i procesami. Mentoring jest doraźny, z metodologią i harmonogramem dostosowanym do wyjątkowości każdej zatrudnionej osoby.

Dobre samopoczucie

 

Koncentracja na pracownikach, ludziach o różnych doświadczeniach życiowych, którzy zasilają dynamikę firmy poprzez uczestnictwo w jej wyjątkowości i procesach, ma na celu w szczególności utrzymanie pogodnego, inspirującego i pełnego szacunku dla wszystkich środowiska pracy. Programy benefitów są projektowane i dostosowywane do specyficznych potrzeb pracowników i ich stylu życia. Jest to możliwe dzięki okresowym ankietom mającym na celu zbadanie punktów krytycznych i potrzeb każdego wydziału produkcyjnego, biura, sektora handlowego, a także zidentyfikowanie szczególnych trudności w sposobie i specyfice wykonywanej pracy.

Kultura firmy

 

Praca w Sirmax oznacza bycie częścią Grupy: pracownicy są częścią wielkiej rodziny i aktywnie uczestniczą w inicjatywach i projektach firmy. Integracja i synergia między pracownikami są kluczowe dla sukcesu firmy i oferowania klientom coraz doskonalszego produktu. Wartości i zasady przewodnie firmy Sirmax są silnie związane z jej historią i terytorium, a ich celem jest utrzymanie pogodnego i inspirującego środowiska pracy, w którym można się doskonalić zawodowo i osobiście. Bycie Sirmaxee oznacza bycie częścią otwartej społeczności, gotowej do pomocy młodym ludziom.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju