Włączenie, współpraca, odpowiedzialność.

Raport dot. zrównoważonego rozwoju w niezwykle przejrzysty sposób opisuje tożsamość i działania firmy.

W swoim Raporcie dot. zrównoważonego rozwoju Grupa Sirmax w przejrzysty, uczciwy i spójny sposób wyjaśnia swoje podejście i opisuje znaczenie swoich wartości.

 

Raport dot. zrównoważonego rozwoju to narzędzie, za pośrednictwem którego Sirmax informuje swoich udziałowców o dokonanych wyborach, podjętych działaniach, uzyskanych wynikach i wykorzystaniu zasobów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

 

Dla Grupy Sirmax Raport ten stanowi element polityki odpowiedzialności społecznej, potwierdzający jej misję i gwarantujący utrzymanie doskonałej reputacji.

Raport zrównoważonego rozwoju 2022
A Journey toward evolution

Kompetencje pracowników Sirmax są prawdziwą tajemnicą i siłą napędową, która stale popycha nas na ścieżkę wszechstronnego zrównoważonego rozwoju. Na stale ewoluującym rynku Grupa Sirmax z powodzeniem sprostała wyzwaniom związanym z tymi zmianami dzięki swoim pracownikom, którzy odgrywają wiodącą rolę we wszystkich fazach zrównoważonego rozwoju, począwszy od dostawy produktów, bezpośrednie wsparcie klienta i świadczenie usług, aż po skrupulatne monitorowanie naszych dostawców.

 

Przeczytaj nasz pełny raport zrównoważonego rozwoju 2022

Raport zrównoważonego rozwoju 2021
Evolving Roots

Scenariusz geoekonomiczny i geopolityczny, z którym musieliśmy się zmierzyć w następstwie pandemii Covid, nie zniechęcił nas. Przezwyciężyliśmy trudności dzięki strategicznym wyborom dokonanym w ostatnich latach oraz solidności, która zawsze wyróżniała Grupę. Rok 2021 był rokiem, w którym skonsolidowaliśmy precyzyjny plan zrównoważonego rozwoju wokół kilku priorytetowych obszarów i podjęliśmy konkretne działania.

 

Przeczytaj nasz pełny raport zrównoważonego rozwoju 2021

Raport zrównoważonego rozwoju 2020
Virtuous Cycles

Grupa Sirmax czuje się odpowiedzialna wobec swoich pracowników i klientów za dokonanie bardzo jasnego wyboru: włączenie zasad zrównoważonego rozwoju do swojej strategii wzrostu czyniąc je kluczowymi dla przyszłego rozwoju. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, przemyśleliśmy relacje między zasobami, rynkiem i naszymi klientami, skracając odległości, koncentrując się na jakości i certyfikacji dostawców. Nasza elastyczność, dostosowywanie produktów i szybka reakcja pozwoliły nam zdobyć znaczący udział w rynku i dokonać znaczących inwestycji, tworząc cykle koniunkturalne dzięki know-how opracowanemu całkowicie w Sirmax i udostępnianemu naszym klientom końcowym.

 

Przeczytaj nasz pełny raport