Innowacje rewolucjonizujące wydajność.

Sirmax poprawia właściwości plastiku, aby mógł być ponownie wykorzystywany, zmniejszając tym samym zużycie zasobów i stymulując nowe idee.

Sirmax przetwarza plastikowe odpady pokonsumpcyjne na wysokiej jakości materiał melaminowy o niskim wpływie na środowisko. Zastosowanie specjalnych procesów mechanicznych pozwala nam uzyskać granulat, który można ponownie wykorzystać w zastosowaniach technicznych. Plastikowe wyroby jednokrotnego użytku, stając się więc w ten sposób nowym surowcem o większej wartości dodanej.

 

Dzięki współpracy z firmą Smart Mold i swoimi 7 najnowocześniejszymi laboratoriami badawczo-rozwojowymi Sirmax pomaga klientom dobierać materiały najbardziej odpowiednie do zastosowań i wspólnie opracowywać rozwiązania, które po zakończeniu cyklu życia można poddać recyklingowi.

Droga tworzywa

Od odpadu do zasobu: wszystkie fazy i etapy przetwarzania plastikowej butelki w element wyposażenia samochodu.

Smart Mold

Innowacyjne rozwiązania w zakresie formowania. Smart Mold wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu i wspomaga klientów na etapie projektowania i doboru materiałów, aby zmniejszyć grubość produkowanych elementów, a tym samym ograniczyć ilość odpadów.