Naszym najważniejszym zasobem są nasi pracownicy.

W Sirmax wierzymy w ludzi i inwestujemy w nowe talenty, aby stworzyć przyszłość opartą na wartościach.

Dla Sirmax zrównoważony rozwój korporacyjny oznacza rozwój swoich kadr. Sirmax zapewnia swoim pracownikom – zwłaszcza młodym talentom – możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania umiejętności. Organizuje szkolenia i pozwala się wykazać zarówno we Włoszech, jak i za granicą.

Sirmax aktywnie współpracuje z uczelniami, zmniejszając tym samym przepaść między wykształceniem akademickim a oczekiwaniami pracodawców. Wspiera najlepszych studentów i bierze udział w innowacyjnych i zrównoważonych projektach.

Szkolenia

Firma rozwija się, jeśli jej pracownicy się rozwijają.

Pracuj z nami

Przejrzyj wakaty w Sirmax i dowiedz się, jak przesłać swoją aplikację.