Formowanie staje się inteligentne.

Wraz z firmą Smart Mold, przedsiębiorstwem typu spin-off założonym na Uniwersytecie w Padwie, Grupa Sirmax rewolucjonizuje procesy formowania wtryskowego i projektowania produktów, korzystając z innowacyjnych systemów symulacyjnych.

Firma Smart Mold stawia przed sobą dwa ważne cele. Przede wszystkim zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań ułatwiających przetwarzanie plastiku pochodzącego z recyklingu. Firma, założona przez pracowników Uniwersytetu w Padwie, opatentowała przeznaczoną do form wtryskowych powłokę nanostrukturalną, która pozwala zmniejszyć ciśnienie wtryskiwania o nawet 25%. To ułatwia wypełnianie form bardziej stężonym tworzywem odzyskanym z odpadów konsumenckich.

Smart Mold stara się również ograniczyć ilość plastiku zużywanego podczas produkcji poprzez stosowanie z surowców o wyższej wartości dodanej. Smart Mold wspiera klientów już w fazie inżynierskiego projektowania produktów. W tym celu analizuje zastosowania produktów oraz ich wymagane właściwości mechaniczne, przeprowadzając symulacje przy użyciu zaawansowanego oprogramowania, i na podstawie uzyskanych wyników sugeruje rozwiązania projektowe pozwalające zmniejszyć masę i ograniczyć ilość tworzywa zużywanego podczas produkcji.