Wspieramy naszych pracowników, ich pracę i pomysły.
Zawsze.

Bez wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu żadna firma nie będzie się rozwijać i osiągać sukcesów. W Sirmax wiemy, jak ważne jest odpowiednie nagradzanie naszych współpracowników, klientów i dostawców. To właśnie za ich pośrednictwem możemy promować nasze wartości: zgodność, zaangażowanieinicjatywę.  


Nasz rozwój, zarówno w sferze sprzedaży, jak i innowacji technologicznych, to rezultat oddania i zaangażowania każdej z tych siedmiuset osób, które pracują dla nas lub z nami.


Podstawową koncepcją etosu Sirmax jest zespołowość. Dlatego promujemy nieustanny rozwój zawodowy i zachęcamy nowe pokolenia do podejmowania nowych ról i wyzwań.

Ponieważ inwestujemy w ludzi.