Wspieramy naszych pracowników, ich pracę i pomysły.
Zawsze.

Bez wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu żadna firma nie będzie się rozwijać i osiągać sukcesów. W Sirmax wiemy, jak ważne jest odpowiednie nagradzanie naszych współpracowników, klientów i dostawców. To właśnie za ich pośrednictwem możemy promować nasze wartości: zgodność, zaangażowanieinicjatywę. Nasz rozwój, zarówno w sferze sprzedaży, jak i innowacji technologicznych, to rezultat oddania i zaangażowania każdej z tych siedmiuset osób, które pracują dla nas lub z nami. Podstawową koncepcją etosu Sirmax jest zespołowość. Dlatego promujemy nieustanny rozwój zawodowy i zachęcamy nowe pokolenia do podejmowania nowych ról i wyzwań. Ponieważ inwestujemy w ludzi.

 

Grupa Sirmax współpracuje z uczelniami. Oferujemy szeroką gamę staży i uczestniczymy w wielu projektach studenckich. Zapraszamy do współpracy studentów piszących pracę dyplomową. Każdego roku wybieramy jednego studenta, któremu oferujemy możliwość współpracy z nami, jednocześnie zapewniając mu możliwość dokończenia studiów i napisania dysertacji. Każdego roku przyznajemy też jedno stypendium. Wierzymy w naukę poprzez praktykę, dlatego współpracujemy ze szkołami średnimi i wyższymi szkołami technicznymi (odpowiednikami włoskich szkół ITS), oferując ich uczniom możliwość odbycia u nas praktyk – również w oddziałach zagranicznych. Prowadzimy program „work shadowing”, polegający na wspólnej pracy z doświadczonym pracownikiem, a także wewnętrzne i zewnętrzne szkolenia techniczne, językowe i IT, jak również warsztaty pozwalające rozwinąć tzw. „umiejętności miękkie”.