Zrównoważony rozwój. Prawdziwe zobowiązanie.

Dla Sirmax podstawą tworzenia „zielonych wartości” jest bliskość.

Zielony ład to dla nas nowa normalność.

Musimy zadbać o naszą przyszłość. W obliczu wyczerpujących się zasobów naszej planety zrównoważony rozwój nie jest dla Sirmax kwestią wyboru, tylko koniecznością i obowiązkiem moralnym.

Sirmax stosuje zasady zrównoważonego rozwoju w każdym aspekcie swojej działalności. Oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania bio i cyrkularne. Dzięki innowacjom opracowywanym w 7 ośrodkach badawczych Sirmax wzbogaca surowce pochodzące z odpadów pokonsumpcyjnych i oferuje klientom nowe sposoby projektowania i drukowania elementów, umożliwiające zmniejszenie grubości i stosowanie bardziej wydajnych materiałów.

 

Sirmax promuje również zrównoważone zachowania w całym swoim łańcuchu dostaw, na nowo definiując relacje między zasobami, rynkami i klientami poprzez skrócenie odległości, skupienie się na jakości i współpracę z certyfikowanymi dostawcami. Dzięki inwestycjom w kapitał ludzki i badania tworzy dodatkową wartość, jednocześnie zachowując stabilność finansową i przejrzystość zarządzania umożliwiające szybkie i efektywne osiągnięcie założonych ekologicznych celów. Sirmax korzysta z zasobów odnawialnych, aby zmniejszyć wpływ swoich procesów produkcyjnych na środowisko naturalne.

Sirmax Group Corporate Video 2022 - We make it real