Nieustannie dbamy o rozwój społeczności lokalnych.

Sirmax wspiera wiele aktywności społecznych. W ten sposób wyrażamy naszą wdzięczność lokalnym społecznościom, które nas przyjęły.

Dla Sirmax zrównoważony rozwój społeczny to tworzenie wartości w środowisku lokalnym i wspieranie działań promujących rozwój lokalnych społeczności. Firma utożsamia się z podstawowymi wartościami klubu Cittadella Calcio, jakimi są pokora, poświęcenie i siła, oraz zaangażowaniem i wytrwałością wykazywanym przez żeńską drużynę koszykówki z Kutna.

Kulturę naszej firmy tworzymy, dzieląc się publikacjami poświęconymi tej części Włoch, z której pochodzimy, oraz wspierając działania społeczne poprawiające życie mieszkańców.

Sport

Sponsorujemy i wspieramy klub Cittadella Calcio.