Kwitnące wyniki wyrastające z solidnych korzeni.

Sirmax to rzetelny partner. Patrzymy w przyszłość, opierając się na solidnych fundamentach.

Sirmax to rodzinna firma z silnym zarządem, w której budżet zawsze opierał się na stabilności finansowej i przejrzystości. Dzięki takiemu podejściu nasze plany inwestycyjne pozostały bez zmian nawet w obecnych trudnych czasach.

Brak kredytów i stosowanie „testów warunków skrajnych” do przyjmowanych modeli biznesowych sprawiają, że firma Sirmax jest zarządzana w sposób prawdziwie zrównoważony.

Globalna firma

Udział w rynkach, aktywa produkcyjne, laboratoria badawczo-rozwojowe, współpraca z uczelniami, inwestycje.

Skala działalności

Dotychczasowe dochody z podziałem na produkty ekologiczne i tradycyjne.

Wielkość produkcji

Dotychczasowe wielkości produkcji (w tysiącach ton) z podziałem na produkty ekologiczne i tradycyjne.