Strategia i nauka:
ciągłe dążenie do innowacji

Ewolucja technologiczna Sirmax to wynik nieustannego rozwijania materiałów oraz badania obszarów ich zastosowań i wpływu na środowisko.

 

Sirmax posiada ośrodki badawczo-rozwojowe w Cittadella, Kutnie, S.Vito al Tagliamento, Salsomaggiore, Valsad, Anderson i Mellaredo. Każde laboratorium specjalizuje się w innym rodzaju produktów (poliolefiny, mieszanki techniczne, elastomery termoplastyczne, polimery cyrkularne i biotworzywa), wspierając zakłady produkcyjne i rynki we wszystkich regionach, w których Sirmax prowadzi swoją działalność.

 

W naszych ośrodkach badawczo-rozwojowych znajduje się szesnaście wytłaczarek wykorzystywanych do badania formuł, analiz surowców i wytwarzania próbek.

 

 

Dzięki specjalistycznej wiedzy i znajomości rynków, na których działa od ponad sześćdziesiąt lat, Sirmax odgrywa wiodącą rolę w przemyśle tworzyw sztucznych.

Strategia integracji pionowej oraz dokonane ostatnio inwestycje związane z przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym pozwoliły Grupie pogłębić swoją wiedzę w zakresie surowców konsumenckich niezbędnych do realizacji zrównoważonych projektów, które pozwolą stworzyć przyszłość bardziej przyjazną dla środowiska naturalnego.

 

Nasze ośrodki badawczo-rozwojowe współpracują z najlepszymi europejskimi społecznościami akademickimi specjalizującymi się w tworzywach sztucznych, razem realizując innowacyjne projekty związane z materiałami, technologiami i procesami produkcji. Partnerstwo z uczelniami pozwala nam także wyszukiwać i szkolić nowe talenty, które później znajdują zatrudnienie w Grupie Sirmax.

 

Rynki, na których działa Sirmax, wymagają nieustannego wsparcia technicznego i w zakresie rozwoju produktów, ponieważ każdy produkt musi idealnie odpowiadać wymaganiom klientów, dla których ważna jest również innowacyjność proponowanych im rozwiązań. Dzięki doświadczeniu Smart Mold (www-smart-mold.it), należącej do Grupy Sirmax spółki zależnej, w dziedzinie inżynierii i symulacji oraz współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi Sirmax oferuje swoim klientom możliwość wspólnego projektowania rozwiązań.

 

Smart Mold działa w dwóch obszarach biznesowych. Przede wszystkim zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych technologii ułatwiających przetwarzanie plastiku pochodzącego z recyklingu.Firma opatentowała już proces obróbki powierzchni form wtryskowych, który pozwala zmniejszyć ciśnienie wtryskiwania, a jednocześnie ułatwia wypełnienie formy.

Stara się również ograniczyć zużycie plastiku poprzez stosowanie surowców o wyższej wartości dodanej. Smart Mold wspiera klientów na każdym etapie, począwszy od fazy projektowania inżynierskiego, w której badane są zastosowania produktów (np. wewnętrzna konstrukcja samochodowej deski rozdzielczej) oraz wymagane właściwości mechaniczne (w tym przypadku odporność na obciążenia i uderzenia). Przy użyciu zaawansowanego oprogramowania symuluje zachowania mechaniczne i na podstawie uzyskanych wyników sugeruje rozwiązania pozwalające zmniejszyć masę produktów i ilość zużywanego tworzywa.